Çevre Koruma Kulübü

 ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ 

Ekoloji ve
çevre çok sık kullanılan fakat manaları birbirine karışan iki kelime olmuştur. İnsan çevresi, fiziksel (abiyotik) ve biyolojik (biyotik) olarak ikiye ayrılır. İnsanoğlu teneffüs ettiği havayı ve içtiği suyu kirletir. Eğer bu kirli havayı ve suyu sırf fiziksel çevre yönünden düzenlemek isterse, bu, çevre ile ilgili bir durumdur. Fakat bu durumdan etkilenen bitki ve hayvanları düşünerek bunu yaparsa bu durum ekolojik bir hale dönüşür. 
Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Doğanın korunmasını ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve hayvanları koruyup çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız.

Yeryüzünün yaşanılan ve değişik canlıları besleyebilir şekilde kararlı bir denge halinde tutulması büyük önem taşır. Bu denge, cansız maddenin eseri olamaz. Canlıları ekolojik yönden ilgilendiren olaylar en çok yeryüzü ve onu çevreleyen atmosferde meydana gelmektedir.Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ölümlere neden olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda olmaktadır.

1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Haziran ayının ikinci haftası ile başlayan haftayı, okullarımızda Çevre Koruma Haftası olarak kutlamaktayız.

İşte Çevre Koruma Kulübü geleceğin toplumunu oluşturacak olan bireyleri şimdiden bilinçlendirmeyi hedef alan bir sosyal kulüptür. Bu misyonla çalışmalarını yapan kulübümüz yalnızca kulüp öğrencilerini değil yaptığı çalışmalarla tüm öğrencilerimizi hedef almaktadır. Bu amaçla Bakırköy Belediyesi ile birlikte geri dönüşebilir atıklarımızı topluyoruz. Çevre bilincini artırıcı afişler asıyoruz. Dünya Çevre Günü’nde pano yapıyoruz. Erozyon, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Çevre Kirliliği konularında bilgilendirme yapıyoruz. Pil topluyoruz. Çevre konulu yarışmalara katılıp, yarışma düzenliyoruz.


 

 

 

 

Üye Girişi
line
Kullanıcı adı
Şifre
logoutŞifremi unuttum